งานติดตั้งหม้อแปลง บริษัท พี.อาร์. ฟู้ดแลนด์ จำกัด

  • งานติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 V.ขนาด 500 kVA. จำนวน 1 เครื่อง บนคานนั่งร้านหม้อแปลงพร้อม อุปกรณ์ป้องกันครบเซ็ท

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *