ศูนย์บริการ Charoenchai Service Plus จังหวัดนครราชสีมา 

1. บริการและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเจริญชัย
2. Preventive Maintenance หม้อแปลงไฟฟ้า
3. ตรวจเช็คและซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า
4. ให้คำปรึกษา และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

………………………………………………………..

สอบถามเพิ่มเติม
Tel : 044-279365 , 044-279363