งานติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ดิน โครงการบ้านทิวเขา

โครงการที่ดินจัดสรร โครงการบ้านทิวเขา (ยกมอบทรัพย์สินให้การไฟฟ้า)

  • โครงการที่ดินจัดสรร จำนวน 78 แปลง
  • แบ่งออกเป็นระบบ UNDERGROUND 7 Feeder ย่อย ร้อยสาย CV0.6/1kV ขนาด 95-120 ตร.มม. ลงในท่อ HDPE PN6.3 พร้อม spare ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 2×630 500 kVA และ ตู้ MDB
  • ระบบ OVERHEAD High Voltage ปักเสาพาดสาย SAC ระยะทาง 850 m ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 250 kVA
  • ระบบ OVERHEAD Low Voltage ปักเสาพาดสาย THWA-95 ระยะทาง 500 m