โครงการที่ดินจัดสรร Toscana Valley Khaoyai

โครงการที่ดินจัดสรร

Toscana Valley Khaoyai

 

  • ติดตั้งระบบ High Voltage Main Feeder เข้าสู่โครงการ
  • ติดตั้งระบบ หม้อแปลง MDB RMU LoadBreake
  • งานติดตั้งหม้อแปลงโครงการ Pisa by Toscana Valley Khaoyai