งานลากสายไฟฟ้า โครงการ TOSCANA VALLEY @ Khao Yai

งานลากสายไฟฟ้า โครงการ TOSCANA VALLEY @ Khao Yai

 

  • ร้อยสาย XLPE ขนาด 240 ตร.มม. ระยะทาง 1.5 km. ลงในท่อ HDPE ขนาด 140 พร้อม spare
  • ติดตั้งบ่อพักสายแรงสูง MANHOLE จำนวน 20 บ่อ