งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง คอนโดโฮเทล “เขาใหญ่ ฟอเรสต้า” (Khao Yai Foresta)

Project : ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง
Location : Khao Yai Foresta by Scenical Development Co., Ltd