งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง โกลเด้น โกลด์ (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์ สปา