A8-5 การด้านโยธาเกี่ยวกับการติดตั้งหม้อแปลง

  • 8501 ข้อแนะนำในการติดตั้งคาน คอร. นั่งร้านหม้อแปลง
  • 8502 นั่งร้านหม้อปลง การจัดวางตำแหน่งที่ตั้ง
  • 8503 ฐานรากเสาคู่ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง
  • 8503A ฐานรากเสาคู่ สำหรับรับน้ำหนักหม้อแปลง ไม่เกิน 4500 กิโลกรัม
  • 8503B ฐานรากเสาคู่ สำหรับรับน้ำหนักหม้อแปลง ไม่เกิน 4500 กิโลกรัม
  • 8504 แท่นตั้งหม้อแปลง
  • 8504A แท่นตั้งหม้อแปลง สำหรับหม้อแปลง 3Ø ขนาด 50 – 250 KVA
  • 8505 แบบรั่วตาข่ายล้อมหม้อแปลง และการต่อลงดิน
  • 8571 คานคอนกรีตอัดแรงแบบสปัน (คาน คอร. สปัน)