A8-3 ข้อกำหนดโครงสร้างทั่วไป

  • 8301 การประกอบไม้คอนกับหน้าเสาไฟฟ้า
  • 8302 การประกอบไม้คอน และเสาตอม่อกับเสาไฟฟ้า การประกอบเสาตอม่อเดี่ยว
  • 8303 การก่อสร้างช่วงไม่รับแรงดึง
  • 8304 การประกอบเสาตอม่อกับเสาไฟฟ้า (กรณีประกอบคอนแบบท้าวแขน) 2 การประกอบเสาตอม่อคู่