งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด