งานลากสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการที่ดินจัดสรร บ้านสวนรื่นฤทัย

งานลากสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการที่ดินจัดสรร

บ้านสวนรื่นฤทัย (ยกมอบทรัพย์สินให้การไฟฟ้า)

 

  • ระบบ Underground 11 Feederย่อย ร้อยสาย CV 0.6/1 KV ขนาด 95-120 ต.มม. ลงในท่อ HDPE PN6.3 พร้อม spare
  • ระบบ Underground High Voltage ร้อยสาย XLPE ขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 105 ม.