งานติดตั้งระบบไฟฟ้าโครงการที่ดินจัดสรร บ้านสวนรื่นฤทัย 

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าโครงการที่ดินจัดสรร

บ้านสวนรื่นฤทัย (ยกมอบทรัพย์สินให้การไฟฟ้า)

 

  • โครงการที่ดินจัดสรร จำนวน54 แปลง
  • ระบบ Overhead High Voltage ปักเสา พาดสาย SAC ขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 275 ม.
  • ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 630 และ 500 kVA