งานขุด+ปักเสาไฟฟ้า ขนาด8เมตร บริษัท ทูพีเอส วิศวกรรม จำกัด

  • เสาไฟฟ้า ขนาด 8 เมตร จำนวน 7ต้น
  • ขุด+ปักเสา พร้อมเทคอนกรีต