งานขุด+ปักเสาไฟฟ้า ขนาด 12 เมตร โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 

Project : งานขุด+ปักเสาไฟฟ้า ขนาด 12 เมตร จำนวน 16 ต้น พร้อมเทคอนกรีต เพื่อใช้ทำสปอร์ตไลท์ สนามฟุตบอล

Location : โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา