งานขุด+ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ บริษัท วัฒนาทาวเวอร์ จำกัด

ขุด+ปักเสาไฟฟ้า 8 เมตร และตีกราวด์แรงต่ำ พิกัดบ้านกุดคล้า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา