บำรุงรักษาหม้อแปลงเชิงป้องกัน ( preventive maintenance ) บริษัท ฤทธา จำกัด

Project : บำรุงรักษาหม้อแปลงเชิงป้องกัน ( preventive maintenance )
หม้อแปลง ขนาด 100 และ 500 kVA
Location : บริษัท ฤทธา จำกัด (ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)