บำรุงรักษาหม้อแปลงเชิงป้องกัน ( PREVENTIVE MAINTENANCE ) บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Project : บำรุงรักษาหม้อแปลงเชิงป้องกัน ( preventive maintenance )
หม้อแปลง ขนาด 2500 kVA
Location : บริษัท เอ็ม เอ็ม พี แพ็คเกจจิ้งกรุ๊พ จำกัด 124 ม.3 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา