A8-6 งานด้านโยธาทั่วไป

  • 8601 การจัดเก็บไม้คอน
  • 8602 การปาดหัวเสา และการบอกเล่า
  • 8603 การตัดต้นไม้
  • 8604 การทาสีเสาไฟฟ้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า
  • 8605 การป้องกันอุบัติเหตุจากรถชนเสาไฟฟ้าด้วยท่อคอนกรีต