A8-4B รายละเอียดการประกอบอุปกรณ์ยึดโยง

 • 8426 ข้อแนะนำในการทำสายยึดโยง
 • 8427 การจับสายยึดโยงที่จุดต่างๆ
 • 8428 วิธีใช้แคล้มป์จับปลายสายยึดโยง
 • 8429 การใช้ลวดเหล็กพันสายยึดโยง ก เครื่องมือพันลวดเหล็ก
 • 8430 การยึดโยง วิธีฝังท่อนไม้ และก้านสมอบก
 • 8431 แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 550 x550 x 150 มม.
 • 8432 การฝังแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • 8433 การฝังสมอบกคอนกรีตอัดแรง
 • 8434 การฝังสมอบกแบบใบพัดสำหรับที่ลุ่ม
 • 8435 การติดตั้งชุดยึดโยงแบบท้าวแขน
 • 8436 การติดตั้งกายการ์ด ( วัสดุเลขที่ 0158 )
 • 8437 การใช้เสาตอม่อ คอร. เป็นทุ่นสมอบก ในบริเวณที่ลุ่มมีน้ำขัง
 • 8438 แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 600 x 600 x 180 มม. (สำหรับเสา คอร. ขนาด 12.20 ม. และ 14.30 ม.)
 • 8439 กางฝังแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำหรับเสา คอร. ขนาด 12.20 ม. และ 14.30 ม.)