A5-4A แบบเฉพาะสำหรับโครงสร้างเสาส่ง ระบบ 115 เควี สายเปลือย สายไฟฟ้าเดี่ยว

  • 5401 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับทางตรงใช้เสาขนาด 18.50 ม.
  • 5402 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับข้ามทางรถไฟ
  • 5403 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว การติดตั้งสวิตซ์ตัดตอนสามขา (แอร์เบรคสวิตซ์)