A5-1 รายละเอียดทั่วไป

 • 5131 การหย่อนยานของลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม.
 • 5132 การหย่อนยานของสายอลูมิเนียม 400 ต.มม.
 • 5151 ระยะทางระหว่างช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV โครงสร้างเสา สำหรับทางตรง และทางโค้ง
 • 5151A ระยะห่างระหว่างช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33kV ใต้แนวสายส่ง 115kV)
 • 5151B ระยะห่างระหว่างช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 19kV ใต้แนวสายส่ง 115kV)
 • 5152
  • ตารางซีเควนซ์อิมพิแดนซ์ของสาย สำหรับระบบ 115 เควี วงจรเดี่ยว
  • ตารางซีเควนซ์อิมพิแดนซ์ของสาย สำหรับระบบ 115 เควี วงจรคู่
 • 5153 การให้หมายเลขสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้า ในระบบสายส่ง 69kV และ 115kV
 • 5154 ความกว้างของเขตสิทธิปลอดภัยสำหรับสายส่ง 115kV
 • 5155 การตัดต้นไม้ สำหรับแนวสายส่ง 115kV
 • 5156 ระยะห่างระหว่างช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115kV (กรณีระบบจำหน่าย 22,33 kV 3วงจร)
 • 5157 การหย่อนยานของสายลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม.
 • 5158 การหย่อนยานของสายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก 380/50 ต.มม.
 • 5159 ระยะห่างระหว่างช่วงเสาสำหรับโครงสร้างสายส่ง 115kV กรณีก่อสร้างบนเขา
 • 5160 ระยะห่างระหว่างช่วงเสาสำหรับโครงสร้างสายส่ง 115kV แบบ 2 ชั้น
 • 5161 ระยะห่างระหว่างช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV โครงสร้างเสา สำหรับทางโค้ง 90°
 • 5162 ระยะห่างระหว่างช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV โครงสร้างเสา สำหรับแยกสาย
 • 5190 การต่อลงดินด้วยกราวด์ร็อด หรือเหล็กแบน สำหรับระบบสายส่ง 115 kV