A0-8 การติดตั้งโคมไฟถนน

 • 0801 โคมไฟถนน ก โคมแสงจันทร์ / ข โคมฟลูออเรสเซนต์
 • 0802 กิ่งโคมไฟถนน
 • 0803 แป้นติดกิ่งโคมไฟถนน สำหรับโคมฟลูออเรสเซนท์ ขนาด 1120,140วัตต์ (แบบที่9,10)
 • 0804 แป้นติดกิ่งโคมไฟถนน
 • 0805 เสาไฟถนน
 • 0805A การติดตั้งเสาไฟถนน ชนิดเสาเหล็กเรียว
 • 0806 การติดตั้งไฟถนน การติดตั้งดวงโคม (แบบที่1-3)
 • 0807 ข้อแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟถนน
 • 0808 ข้อแนะนำในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพาน
 • 0809 การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพาน
 • 0810
  • การติดตั้งสวิตซ์เวลา ก ที่เสาต้นติดตั้งหม้อแปลงแบบแขวน
  • การติดตั้งสวิตซ์เวลา ข ที่เสาต้นนั่งร้านหม้อแปลง
  • การติดตั้งสวิตซ์เวลา ค ที่เสาต้นในไลน์ระบบจำหน่ายแรงต่ำ
  • การติดตั้งสวิตซ์เวลา
 • 0811
  • การติดตั้งชุดสวิตซ์ควบคุมชนิดพลังแสงสำหรับเปิด-ปิด วงจรไฟถนน ก ที่เสาต้นติดตั้งหม้อแปลงแบบแขวน
  • การติดตั้งชุดสวิตซ์ควบคุมชนิดพลังแสงสำหรับเปิด-ปิด วงจรไฟถนน ข ที่เสาต้นนั่งร้านหม้อแปลง
  • การติดตั้งชุดสวิตซ์ควบคุมชนิดพลังแสงสำหรับเปิด-ปิด วงจรไฟถนน ข ที่เสาต้นนั่งร้านหม้อแปลง
  • การติดตั้งชุดสวิตซ์ควบคุมชนิดพลังแสงสำหรับเปิด-ปิด วงจรไฟถนน
 • 0812 แบบ “ตัวอย่างโคมไฟถนน”
 • 0813 ข้อแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟถนน
 • 0814 การติดตั้งสวิตซ์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง สำหรับเปิด-ปิดวงจรไฟถนน แบบต่อ 1 ดวงโคม