งานปักเสาไฟฟ้า คอร.ขนาด 14.30 เมตร บ้านปางอโศก

Project : งานปักเสาไฟฟ้า คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 2ต้น เพื่อใช้ทำเสาสัญญาณโทรศัพท์

Location : บ้านปางอโศก ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา